Jogi Nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

 

A www.nekunkszol.hu honlapra való belépéssel  – beleértve az aldomaineket is -  elfogadja az alábbi szerzői jogi feltételeket.

A www.nekunkszol.hu oldalon található tartalom saját szellemi tulajdon. A tulajdonos  fenntart minden, a honlap bármely részét, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik.

A www.nekunkszol.hu tulajdonosa előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honalap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékestése. A honlap tartalmának egyes részeit Ön – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, lehetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlap oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos tovább a www.nekunkszol.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni – azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni – még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető-, és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után, valamint a www.nekunkszol.hu tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlap tartalmából részeket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, illetve a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél köteles feltüntetni.
A honlap tartalmából teljes részeket átvenni csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása (engedélye) mellett lehet.

A www.nekunkszol.hu tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a honlapot bármikor módosíthatja, átdolgozhatja, illetőleg elérhetőségét korlátozhatja, vagy megszüntetheti. A www.nekunkszol.hu tulajdonosa nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetlen vagy közvetett felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működéséből, hiányosságából, esetleges üzemzavarból, vagy a tájékoztatás pontatlanságából eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a www.nekunkszol.hu tulajdonosa kifejezetten kizárja. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a www.nekunkszol.hu tulajdonosát semmilyen felelősség nem terheli.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadók:

-       1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről;

-       1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

-       1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.